Current Time : 23.1.2016 18:16:33

பிரித்தானியா இரண்டாக உடையும் நிலை: ஐரோப்பிய நிலையால் ஸ்காட்லாந்து தேசம் போர் கொடி தூக்கியுள்ளது

Athirvu

பிரித்தானியா இரண்டாக உடையும் நிலை: ஐரோப்பிய நிலையால் ஸ்காட்லாந்து தேசம் போர் கொட ...

Jun 25, 2016 Views: 15350


திவயின சிங்கள ஊடகத்தில் வந்த செய்தி: புலிகளின் சட்ட ஆலோசகரை ஐ.நா ஏற்றுக்கொண்டுள்ளது ?

Athirvu

திவயின சிங்கள ஊடகத்தில் வந்த செய்தி: புலிகளின் சட்ட ஆலோசகரை ஐ.நா ஏற்றுக்கொண்டுள் ...

Jun 25, 2016 Views: 7125

கலாட்டா வீடியோக்கள்

இன்றைய விளம்பரம்

மழை வெள்ளம்: சிங்களவர்களுக்கு உதவி கோருவது

சரியான விடையம்
பிழையான விடையம்
அரசியல் லாம்
கிசு கிசு செய்திகள்